برنامه ها و فعالیت های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه

   موافقت نامه های اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شرکت برق منطقه ای اصفهان

 

       سال 1397                                                                                                                                مبالغ به میلیون ریال

ردیف شرح اعتبار از محل منابع عمومی تخصیص عملکرد
1 طرح انتقال نیروی برق اصفهان 30,000 30,000 30,000
2 طرح توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی 50,000 5,447 5,447
3 طرح احداث و تقویت شبکه برق چاه های کشاورزی 10,000 9,150 9,150
4 طرح تامین برق شهرک ها و نواحی صنعتی 2,500 0 0

 

تاریخ بروزرسانی: 1398/02/30
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms